O nas

Společnost Europay s.r.o. byla založena skupinou podobně smýšlejících osob v létě 2008. Zaměstnanci společnosti odvedli za krátkou dobu obrovské penzum práce: průzkum trhu elektronických okamžitých plateb v České republice, vývoj vlastního softwarového a hardwarového řešení, jednání s předními telekomunikačními operátory a největšími společnostmi na trhu v poskytování služeb, a nakonec i realizace a zavedení vlastní služby.

Elektronické okamžité platby s využitím samoobslužných terminálů představují pro český trh kvalitativně novou službu. Pomocí platebního terminálu vybaveného speciálním softwarem lze provést potřebný převod peněz v kteroukoli denní či noční dobu. Během transakce není nutná přítomnost najatého operátora a díky intuitivně srozumitelnému interface s podporou mnoha jazyků je způsob platby jednoduchý a pohodlný pro jakéhokoli konečného uživatele, včetně návštěvníků země.

Základní nastavení terminálu umožňuje provádět platby za služby mobilních operátorů a v dohledné době budou k dispozici služby pro platby komunálních plateb, platby za internet a satelit, rezervaci letenek atd. V současné době probíhají jednání s příslušnými společnostmi.

Strategickým úkolem společnosti Europay je rozšířit vlastní síť platebních terminálů na území České republiky, zvýšit zájem konečných uživatelů o službu zaváděním dalších služeb a také poskytovat příležitost různým obchodním a servisním organizacím ke zvýšení ziskovosti a atraktivity jejich vlastního podnikání tím, že si za vzájemně výhodných podmínek umístí ve svých provozních prostorách platební terminály. Ale rozhodně hlavním a nesporným cílem je zajištění nepřetržitého přístupu obyvatel k nejpohodlnějšímu způsobu platby za služby.