Naše projekty

V současné době společnost zahájila Europay 4 slibných projektů v České republice. Je to projekty, jako jsou:
1. Platební terminály
2. Europay tablet
3. Elektronická Pokladník
4. výměna měny
Více informací o každém projektu lze nalézt v popisu projektů.