Směnárna

Společnost Europay spustila v České republice nový projekt – projekt souvisí s realizací směnárenských operací prostřednictvím platebních terminálů Europay. Základní myšlenkou projektu je, aby si klienti měli možnost prakticky kdykoliv vyměnit peníze prostřednictvím platebních terminálů Europay.

Ekonomický přínos projektu spočívá v tom, že při provedení transakce odpadá nezbytnost přítomnosti pracovní obsluhy a tudíž nutnost vyplácet mzdu. Vzhledem k negativním zkušenostem turistů s navyšováním kurzu či poskytováním nepravdivých informací, zapracovali jsme možnost předběžné kalkulace, tj. výpočtu částky, kterou může klient získat po uskutečnění směnárenské transakce na platebním terminále Europay, což je nespornou předností.      

 

Platební terminály přijímají Eura i české koruny, vydávají pouze české koruny.

 

Klient banky, který chce měnit peníze, se může nejprve seznámit s kurzem, kdy mu terminál vypočte, jakou částku dostane po provedení transakce na platebním terminálu. Klient musí pouze vložit peníze do akceptoru bankovek, načež mu terminál vydá stvrzenku a měnu, kterou chtěl klient získat.  

 

 
Proces výměny peněz se skládá z několika kroků:

  1. Klient musí zmáčknout ikonku „směna peněz“
  2. Klient musí vložit bankovku do akceptoru

(Klient je informován, podle jakého kurzu směnárenská transakce proběhne a před samotnou platbou si může nechat spočítat výslednou částku).

       3. Po provedení směnárenské transakce dostane klient vytištěnou stvrzenku o provedené transakci.